חדר טליה

ארון טליה 3 דלתות שמידותיו:
רוחב: 136.1 ס"מ | גובה: 195.3 ס"מ | עומק: 56.1

ארון עמנואל 2 דלתות שמידותיו:
רוחב: 103.7 ס"מ | גובה: 195.3 ס"מ | עומק: 56.1

לול טליה שמידותיו:
רוחב: 164 ס"מ | גובה: 90 ס"מ | עומק: 84 ס"מ

מורכב מחלקים

לול טליה מפואר שמידותיו:
רוחב: 184.5 ס"מ | גובה: 103 ס"מ | עומק: 87.2 ס"מ

מורכב

מדף קיר טליה שמידותיו:

רוחב: 82 ס"מ |

קומודה מפוארת טליה שמידותיה:
רוחב: 85.3 ס"מ | גובה: 94.8 ס"מ | עומק: 51.7 ס"מ

מציעה