חדר אלה מפואר

ארון אלה מפואר 3 דלתות שמידותיו:

רוחב: 131.5 ס"מ | גובה: 200 ס"מ | עומק: 56

ארון אלה מפואר 2 דלתות שמידותיו:
רוחב: 115 ס"מ | גובה: 200 ס"מ | עומק:

לול מפואר אלה שמידותיו:
רוחב: 148 ס"מ | גובה: 84 ס"מ | עומק: 77.5 ס"מ

ניתן

מגירת אחסון מפוארת אלה שמידותיה:
רוחב: 139.5 ס"מ | גובה: 14.5 ס"מ | עומק: 71

מדף אלה מפואר שמידותיו:
רוחב: 75 ס"מ | גובה: 29.5 ס"מ | עומק: 22 ס"מ

מדף

מיטת לול מפוארת אלה שמידותיה:
רוחב: 163 ס"מ | גובה: 100 ס"מ | עומק: 85.1

קומודה אלה מפוארת שמידותיה:
רוחב: 117.5 ס"מ | גובה: 90.5 ס"מ | עומק: 54 ס"מ

שומרת

שידת תינוק מפוארת אלה שמידותיה:
רוחב: 90.3 ס"מ | גובה: 84 ס"מ | עומק: 50