בוטיק לתינוקות

ארון אלה 3 דלתות שמידותיו:

רוחב: 140.6 ס"מ | גובה: 203.1 ס"מ | עומק: 58.4 ס"מ

ניתן

ארון אלה מפואר 3 דלתות שמידותיו:

רוחב: 131.5 ס"מ | גובה: 200 ס"מ | עומק: 56

ארון אלה מפואר 2 דלתות שמידותיו:
רוחב: 115 ס"מ | גובה: 200 ס"מ | עומק:

ארון ארץ עוץ 3 דלתות שמידותיו:
רוחב: 140 ס"מ | גובה: 200 ס"מ | עומק:

ארון טליה 3 דלתות שמידותיו:
רוחב: 136.1 ס"מ | גובה: 195.3 ס"מ | עומק: 56.1

ארון עמנואל 2 דלתות שמידותיו:
רוחב: 103.7 ס"מ | גובה: 195.3 ס"מ | עומק: 56.1

ארון עמנואל 3 דלתות שמידותיו:
רוחב: 137.5 ס"מ | גובה: 197.5 ס"מ | עומק: 56.1

ארון עמנואל 2 דלתות שמידותיו:
רוחב: 93.2 ס"מ | גובה: 181.5 ס"מ | עומק: 56.1

לול טליה שמידותיו:
רוחב: 164 ס"מ | גובה: 90 ס"מ | עומק: 84 ס"מ

מורכב מחלקים

לול טליה מפואר שמידותיו:
רוחב: 184.5 ס"מ | גובה: 103 ס"מ | עומק: 87.2 ס"מ

מורכב

לול מפואר אלה שמידותיו:
רוחב: 148 ס"מ | גובה: 84 ס"מ | עומק: 77.5 ס"מ

ניתן

לול עמנואל שמידותיו:
רוחב: 164.5 ס"מ | גובה: 88 ס"מ | עומק: 79.5 ס"מ

בעל עיצוב

מגירת אחסון מפוארת אלה שמידותיה:
רוחב: 139.5 ס"מ | גובה: 14.5 ס"מ | עומק: 71

מדף אלה שמידותיו:

רוחב: 75 ס"מ | גובה: 29.5 ס"מ | עומק: 22 ס"מ

מדף רב תכליתי

מדף אלה מפואר שמידותיו:
רוחב: 75 ס"מ | גובה: 29.5 ס"מ | עומק: 22 ס"מ

מדף

מדף קיר ארץ עוץ שמידותיו:
רוחב: 86 ס"מ | גובה: 17 ס"מ | עומק: 18.6