מיטות מרוצים

מיטת חבר מרוצים – S Line  שמידותיה:
רוחב: 107 ס"מ | גובה: 82.5 ס"מ |

מיטת חבר מרוצים אדומה COUPE  שמידותיה:
רוחב: 107 ס"מ | גובה: 82.5 ס"מ | עומק:

מיטת חבר מרוצים לבנה COUPE  שמידותיה:
רוחב: 107 ס"מ | גובה: 82.5 ס"מ | עומק:

מיטת מרוצים TURBO MAX שמידותיה:
רוחב: 126 ס"מ | גובה: 66 ס"מ | עומק: 225

מיטת מרוצים אדומה COUPE שמידותיה:
רוחב: 109 ס"מ | גובה: 80.5 ס"מ | עומק: 208

מיטת מרוצים אדומה GTS שמידותיה:
רוחב: 127.5 ס"מ | גובה: 80 ס"מ | עומק: 220

מיטת מרוצים אדומה TURBO שמידותיה:
רוחב: 126 ס"מ | גובה: 66 ס"מ | עומק: 225

מיטת מרוצים כחולה GTS שמידותיה:
רוחב: 127.5 ס"מ | גובה: 80 ס"מ | עומק: 220

מיטת מרוצים לבנה COUPE שמידותיה:
רוחב: 109 ס"מ | גובה: 80.5 ס"מ | עומק: 208

מיטת מרוצים לבנה GTS שמידותיה:
רוחב: 127.5 ס"מ | גובה: 80 ס"מ | עומק: 220

מיטת מרוצים לבנה TURBO שמידותיה:
רוחב: 126 ס"מ | גובה: 66 ס"מ | עומק: 225

מיטת מרוצים שחורה GTS שמידותיה:
רוחב: 127.5 ס"מ | גובה: 80 ס"מ | עומק: 220