חדר נסיכות

ארון הזזה נסיכות 2 דלתות שממדיו:
רוחב: 132 ס"מ | גובה: 206 ס"מ | עומק:

ארון נסיכות מפואר 3 דלתות שמידותיו:

רוחב: 131.5 ס"מ | גובה: 200 ס"מ | עומק: 56

ארון נסיכות מפואר 4 דלתות שמידותיו:

רוחב: 188 ס"מ | גובה: 214 ס"מ | עומק: 56

ארון ספרים צר נסיכות שמידותיו:

רוחב: 51.7 ס"מ | גובה: 185 ס"מ | עומק: 42.2 ס"מ

ארון

תוספת מיטת אירוח נסיכות שמידותיה:
רוחב: 96 ס"מ | גובה: 24 ס"מ | עומק: 193.2

מיטת נסיכות מעוצבת שמידותיה:
רוחב: 107 ס"מ | גובה: 117.5 ס"מ | עומק: 211 ס"מ

המיטה

מיטת נסיכות מעוצבת שמידותיה:
רוחב: 127 ס"מ | גובה: 117.5 ס"מ | עומק: 211 ס"מ

המיטה

מיטת נסיכות מפוארת שמידותיה:
רוחב: 105.5 ס"מ | גובה: 101 ס"מ | עומק: 212 ס"מ

המיטה

מיטת נסיכות מפוארת שמידותיה:
רוחב: 125.4 ס"מ | גובה: 101 ס"מ | עומק: 212.1 ס"מ

המיטה

מיטת קומתיים נסיכות שמידותיה:
רוחב: 209.5 ס"מ | גובה: 160.5 ס"מ | עומק: 137 ס"מ

המיטה

מיטת קומתיים נסיכות מעוצבת שמידותיה:
רוחב: 106 ס"מ | גובה: 168 ס"מ | עומק: 208

מעקה בטיחות נסיכות שמידותיו:

רוחב: 90 ס"מ | גובה: 40 ס"מ | עומק: 3 ס"מ

נועד לספק

מראת קומודה נסיכות שמידותיה:

רוחב: 90.2 ס"מ | גובה: 79.4 ס"מ | עומק: 5.8 ס"מ

מגיעה באריזה

ספריה מעוצבת נסיכות שמידותיה:

רוחב: 112.2 ס"מ | גובה: 94.5 ס"מ | עומק: 29 ס"מ

תורמת לריכוז

ספריה נסיכות שמידותיה:

רוחב: 118.6 ס"מ | גובה: 80.2 ס"מ | עומק: 23.7 ס"מ

תורמת לריכוז ילדיכם

קומודה נסיכות מפוארת שמידותיה:

רוחב: 90.3 ס"מ | גובה: 84 ס"מ | עומק: 50 ס"מ

שומרת את