חדר מירוצים

ארון מרוצים 2 דלתות שמידותיו:
רוחב: 120 ס"מ | גובה: 203 ס"מ | עומק: 56

ארון ספרים מרוצים שמידותיו:
רוחב: 70 ס"מ | גובה: 187.5 ס"מ | עומק: 35 ס"מ

כולל

ארון ספרים מרוצים מעוצב שמידותיו:
רוחב: 79 ס"מ | גובה: 155 ס"מ | עומק: 42

מדף קיר מרוצים שמידותיו:
רוחב: 91 ס"מ | גובה: 21 ס"מ | עומק: 29 ס"מ

יוצר

ספריית מרוצים שמידותיה:
רוחב: 102 ס"מ | גובה: 98.5 ס"מ | עומק: 31.5 ס"מ

מספקת שטח

ספריית מרוצים מפוארת שמידותיה:
רוחב: 117 ס"מ | גובה: 196.5 ס"מ | עומק: 71 ס"מ

שולחן

קומודה מרוצים שמידותיה:
רוחב: 74 ס"מ | גובה: 87 ס"מ | עומק: 42 ס"מ

כוללת ארבע

שולחן ספריה מרוצים שמידותיו:
רוחב: 107 ס"מ | גובה: 76 ס"מ | עומק: 68.5 ס"מ

הודות

שידת צד מרוצים שמידותיה:
רוחב: 41 ס"מ | גובה: 36 ס"מ | עומק: 41 ס"מ

יוצרת