חדר חלום מתוק

ארון הזזה חלום מתוק  2 דלתות שמידותיו:
רוחב: 162.5 ס"מ | גובה: 215 ס"מ |

ארון מפואר חלום מתוק 3 דלתות שמידותיו:
רוחב: 121.9 ס"מ | גובה: 203.7 ס"מ |

ארון ספרים חלום מתוק שמידותיו:
רוחב: 77 ס"מ | גובה: 179 ס"מ | עומק: 33

מיטה מעוצבת חלום מתוק שמידותיה:
רוחב: 118 ס"מ | גובה: 116.5 ס"מ | עומק: 208.5

מיטה רחבה חלום מתוק שמידותיה:
רוחב: 135 ס"מ | גובה: 116.5 ס"מ | עומק: 208.5

מיטת חלום מתוק מפוארת שמידותיה:
רוחב: 118 ס"מ | גובה: 116.5 ס"מ | עומק: 209.5

מעקה בטיחות חלום מתוק שמידותיו:

רוחב: 84 ס"מ | גובה: 32 ס"מ | עומק: 3 ס"מ

נועד

:ספריה מפוארת חלום מתוק שמידותיה

רוחב: 122 ס"מ | גובה: 97 ס"מ

:ספרייה חלום מתוק שמידותיה

רוחב: 97.5 ס"מ |

קומודה מפוארת חלום מתוק שמידותיה:

רוחב: 79 ס"מ | גובה: 165 ס"מ | עומק: 50 ס"מ

השידה

שולחן ספריה מפואר חלום מתוק שמידותיו:
רוחב: 123.5 ס"מ | גובה: 74.5 ס"מ | עומק:

שולחן ספרייה חלום מתוק שמידותיו:
רוחב: 99 ס"מ | גובה: 75 ס"מ | עומק: 60.5

שידת צד חלום מתוק שמידותיה:

רוחב: 54 ס"מ | גובה: 54 ס"מ | עומק: 39 ס"מ

יוצרת