חדר אלון בטבע

ארון אלון בטבע 3 דלתות שמידותיו:
רוחב: 137.5 ס”מ | גובה: 197.5 ס”מ | עומק:

ארון הזזה אלון בטבע 2 דלתות שמידותיו:
רוחב: 164.5 ס”מ | גובה: 206.5 ס”מ |

ארון הזזה קטן אלון בטבע 2 דלתות שמידותיו:
רוחב: 132 ס”מ | גובה: 206 ס”מ

ארון אלון בטבע מעוצב 4 דלתות שמידותיו:

רוחב: 182.5 ס”מ | גובה: 210.3 ס”מ | עומק:

ארון ספרים אלון בטבע שמידותיו:
רוחב: 72.5 ס”מ | גובה: 169 ס”מ | עומק: 33

ארון ספרים צר אלון בטבע שמידותיו:

רוחב: 44 ס”מ | גובה: 186 ס”מ | עומק: 37

מיטת אלון בטבע שמידותיה:
רוחב: 109 ס”מ | גובה: 105.5 ס”מ | עומק: 210 ס”מ

מתאים

מיטת נפתחת אלון בטבע שמידותיה:
רוחב: 108.8 ס”מ | גובה: 105.5 ס”מ | עומק: 212

מיטת אלון בטבע שמידותיה:
רוחב: 129 ס”מ | גובה: 105.5 ס”מ | עומק: 210 ס”מ

ניתן

מיטת אחסון אלון בטבע שמידותיה:
רוחב: 194.2 ס”מ | גובה: 26 ס”מ | עומק: 121.6

מיטת אירוח אלון בטבע שמידותיה:
רוחב: 93.2 ס”מ | גובה: 24 ס”מ | עומק: 194.2

מיטת קומתיים אלון בטבע שמידותיה:
רוחב: 106 ס”מ | גובה: 171.5 ס”מ | עומק: 208

מיטת קומתיים מעוצבת אלון בטבע שמידותיה:
רוחב: 209.5 ס”מ | גובה: 160.5 ס”מ | עומק:

מעקה בטיחות אלון בטבע שמידותיו:
רוחב: 84 ס”מ | גובה: 31 ס”מ | עומק: 3

מראת קומודה אלון בטבע שמידותיה:
רוחב: 71 ס”מ | גובה: 75.5 ס”מ | עומק: 2

ספריה אלון בטבע שמידותיה:
רוחב: 107 ס”מ | גובה: 91.5 ס”מ | עומק: 28 ס”מ

תורמת